Pics or Didn’t Happen! (konkurs/contest)

Długo czekaliśmy na tę chwilę, ale w końcu nastała – wróciliśmy do oryginalnej domeny! A skoro już do tego doszło, w końcu możemy rozpocząć od dawna obiecywany konkurs!

Pamiętacie, że gdy mamy do rozdania gry, szczególnie gdy jest ich więcej i/lub są z tej droższej półki, nie robimy tego bez zmuszania Was do zaangażowania się, prawda? No właśnie, w związku z tym, że znów nazbierało się sporo tytułów do przekazania Wam, szykujcie się na nowe zadanie:

Przyślij nam interesujący screen
z gry na PSVita!

W “interesujący” zawierają się takie tagi jak: zabawne, piękne, filozoficzne, bugi i wszystko inne, co Waszym zdaniem zasługuje na to miano i jest warte podesłania, jako zgłoszenie konkursowe. Zasadniczo screeny powinny same się tłumaczyć, ale dopuszczamy jednozdaniowy dopisek, jeśli uważacie, że jest potrzebny (zwłaszcza przy bugach). Natomiast koniecznie podajcie pełną nazwę gry w nazwie obrazka oraz swoje PSN ID. Oczywiście screeny mają być wykonane przez Was własnoręcznie, przestrzegamy, że jeśli coś będzie wydawało się dziwnie znajome, będziemy kopać w necie 😉

Na nadesłanie prac na naszego maila macie dwa tygodnie, zbieranie zgłoszeń kończymy w niedzielę 2 pażdziernika o północy. I koniecznie przeczytajcie regulamin, bo może dojść do dyskwalifikacji, jeśli jakiś warunek nie zostanie spełniony!

Lista nagród jest podana pod angielskim tłumaczeniem. Zwycięzcy sami będą wybierać nagrodę według kolejności miejsc, które przydzieli jury!

Regulamin:

 1. Na zgłoszenia czekamy do niedzieli 2 pażdziernika 2016 r. do północy.
 2. Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: mypsvitapl@gmail.com.
 3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden screen. Plik musi być podpisany tytułem gry oraz własnym PSN ID (jeśli posiadają znaki specjalne, wtedy podajcie je w treści maila). W treści maila należy podać ewentualne, jednozdaniowe objaśnienie screena i przywitać się (:P)
 4. Wyniki zostaną ogłoszone 9 października na blogu.
 5. O kolejności wyboru nagrody decyduje miejsce przyznane przez jury. Według nich będziemy kontaktować się mailowo z wygranymi. Na odpowiedź macie 24h godziny od wysłania maila informacyjnego o dostępnych nagrodach. Brak odpowiedzi w wyznaczonym czasie będzie skutkowało trafieniem na koniec kolejki.
 6. W razie wygranej zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację pracy konkursowej i PSN ID.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie ekipy myhandhelds.pl oraz osoby, które współpracowały z nami w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy.

PS. Tak, konkurs jest ogólnoeuropejski, bo kodów mamy sporo, a w ostatnich organizowanych przez nas zabawach dochodziło do sytuacji, że zgłoszeń było mniej niż nagród 😛 Poza tym odwiedzają nas zagraniczni goście, a Twitter rośnie w siłę 😀

PS 2. W weekend (24-25.09) pilnujcie naszego Facebooka, coś wyskoczy 😉

PS 3. Od 30 września koniecznie pilnujcie konta twitterowe: @MyPSVITApl, @LatestVitaGames, @IPlayPSVita i @TheVitaLounge!


We were waiting a long time for that moment but it finally came – we got back to our original domain! And becouse of that we can finally start the promised contest!

You may not know it, but every time we had games to spread, especially in larger number and/or pricier ones, we were forcing our readers to engage. Once again we were able to horde some game to give you, but we will need something from you in exchange:

Send us interesting screenshot
from PSVita game!

In “interesting” we are including such tags as: funny, beautiful, philosophic, bugs, and everything else what in your opinion may be worth to send as a contest entry. Basically  every screenshot should be self-explanatory, but we will allow one sentence of description, if you feel it’s needed (especially with bugs). Your screenshot file name must contain title of the game and your PSN ID. Of course all screenshots have to be made by you personally on PSVita. We’re warning you, that if we find your entry to familiar, we will make a search in the net 😉

You have two weeks to send us your entry, we will cease to collect them on Sunday 2nd October at midnight. Also read rules listed below, because we may disqualify your entry, if you won’t obey them!

List of prices is listed below rules. Winners will be choosing their prizes on their own, based on place granted by the jury!

Rules:

 1. We are waiting for entries till midnight on Sunday 2nd October 2016.
 2. Entries need to be send on our e-mail: mypsvitapl@gmail.com
 3. Every participant can send only one screenshot. File name must include title of the game and your PSN ID (if it has special signs, then write it in body of mail). In body of mail write eventual, one sentence of screen description and say hello (:P)
 4. Winners will be posted on the blog on 9th October.
 5. Order of prize choosing will be decided through place granted by jury. In case of winning, you have 24h to reply on e-mail with available prizes. If you won’t respond in that time, you will be automatically moved to the end of line.
 6. In case of winning contest entry is considered as agree to publish screenshot and PSN ID.
 7. Members of myhandhelds.pl team can not participate in contest. Our external helpers can participate only if six months have passed since their activity.

PS. Sorry for my shitty English 🙂 If something isn’t clear, leave a comment!

PS 2. On the weekend (24-25.09) keep an eye on our Facebook, something will pop up 😉

PS 3. Since 30th September you definitely should watch those Twitter accounts: @MyPSVITApl, @LatestVitaGames, @IPlayPSVita i @TheVitaLounge!


Możecie wygrać kody do europejskiego PSN na następujące gry:
You can win European PSN codes for these games:

Możesz również polubić…

3 komentarze

 1. PatryQ pisze:

  Taki konkursik beze mnie? Oj nie ma opcji :v Zero Time Dillema już mnie wzywa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *