Ale jak to nazwę zmieniacie?!/ But why you’re changing your name?!

Co jakiś czas trzeba zastanowić się nad czymś i podjąć działania. Wiecie, typu: co chcę robić w życiu?, czy ten związek ma sens?, chyba pora przestać żreć tyle pączków…

Również i nas dopadły te filozoficzne pytania nad własną egzystencją, znaczy, egzystencją strony, szczególnie po kierunku, który obraliśmy jakoś w październiku zeszłego roku. Właśnie wtedy zdecydowaliśmy pisać o grach na Switcha. No i tak trwaliśmy z samą Vitą w nazwie strony, bo i żal, i ciężko było się z nią rozstać. W tym czasie docierały do nas różne głosy, że coś powinniśmy z tym zrobić, sami też wiedzieliśmy, że w końcu trzeba będzie podjąć odpowiednie kroki. Poszliśmy więc dalej w tym rebrandingu!

myhandhelds.pl to nie tylko nowa nazwa naszej strony, ale też nowy wygląd! I nawet więcej, bo zrezygnowaliśmy z darmowego WordPressa, więc nie będą Was już irytowały bezsensowne reklamy. Zrobiliśmy też kilka usprawnień. Dla przykładu, skomasowaliśmy spisy recenzji dla PSV, NS i różności pod jednym rozwijanym menu. Jeżeli będziecie chcieli przefiltrować recenzje na stronie głównej, teraz łatwo przy każdym wpisie znajdziecie odpowiednią kategorię – kliknięcie w nią odpali filtr; poza tym teraz łatwiej będzie od razu zobaczyć, na jakiej bazie powstał dany tekst. W kwestii recenzji warto jeszcze wspomnieć, że w “Różności” wrzuciliśmy gry z PSP, PSX i akcesoriów. Oczywiście planujemy rozwijać ten dział, także o różne ciekawostki, a jakie, przekonacie się z czasem. Przejrzeliśmy też poradnik zakupowy dla PSV i zaktualizowaliśmy go oraz dodaliśmy zupełnie nowy dla Switcha. Dojdzie też zakładka “Made in PL – Switch”, czyli gry stworzone przez Polaków i wydane na NS.

Jeśli chodzi o nasze social media, czyli Facebooka i Twittera, w kilka dni po premierze strony zmienią nazwę na myhandhelds.pl. W ramach dodatkowych opcji rozważamy jeszcze jakieś proste forum i Instagrama – będziemy bardzo wdzięczni za Wasze opinie w tym temacie!

Pewnie zastanawiacie się, co się jeszcze zmieni. W sumie niewiele. Nazwę wybraliśmy z myślą o przyszłości, bo kto wie, a nuż Sony bądź ktoś inny wyda jakiegoś nowego, sensownego handhelda? Jedno jest pewne, na tych konsolach właśnie chcemy się skupić, do stacjonarek czy pecetów startować nie będziemy. Oczywiście w związku z tym recenzje gier na PSV w żaden sposób nie są zagrożone. Nadal chcemy napisać ich jak najwięcej i póki będzie o czym pisać, póty będziemy to robić!

Zwykle w takiej sytuacji mieliśmy też dla Was konkurs, ale tym razem go nie będzie. Pewnie już zauważyliście ręcznie zrobiony baner zastępczy. Jeśli dobrze pójdzie, to powisi tylko do końca września/początku października. Wstępnie umówiliśmy się już ze świetnym polskim twórcą komiksów, ale musimy poczekać, aż będzie miał czas dla nas. Czujemy, że będzie warto, więc konkurs połączymy z odsłonięciem nowego banera!

Tymczasem zapraszamy Was do dwóch świeżych recenzji: Waking VioletAll-Star Fruit Racing. Oczywiście polecamy też nasze starsze recenzje, w końcu w przypadku PSV mamy największą bazę na świecie (na Zachodzie na bank), a przy Switchu przekroczyliśmy już setkę!

Mamy nadzieję, że szybko przyzwyczaicie się do nowej nazwy i strony i nadal będziecie do nas zaglądać!

Aha, jeśli chodzi o samą myhandhelds.pl, to domena przez jakiś czas jeszcze będzie aktywna, ale przekieruje Was tutaj. Nie planujemy też zmieniać nazwy kuponu zniżkowego na Play-Asia, nadal możecie korzystać z MYPSVITA, żeby dostać tam 3 dolce zniżki. E-mail mypsvitapl@gmail.com też będzie aktywny, jednak do konkursów czy w formularzu w użyciu będzie już nowy: kontakt@myhandhelds.pl

Pozdrawiamy,

Zespół myhandhelds.pl, dawniej myhandhelds.pl


Every now and then, you have to think about something and take action. Things like: ‘What do I want to do in my life?’, ‘Does this relationship makes sense?’, or ‘Maybe it’s time to stop eating so many donuts…’.

We were also caught up in these philosophical questions about our own existence. That is, the existence of the site, especially after the direction that we went in last October; that’s when we decided to write about Switch games. We kept Vita in the name of the site because it was hard to part with. In the meantime, we heard many different voices saying that something should be done about it, and we knew on our own that eventually we would have to take appropriate steps. That’s why we have this rebranding!

myhandhelds.pl is not only the new name of our site, but also a new look! And even better, because we left free WordPress, you will not be irritated by senseless ads anymore. We also made several other improvements. For example, we now have compiled lists of reviews for PSV, NS and Miscellaneous under one drop down menu. If you want to filter the reviews on the main page, now you can easily find an appropriate category on each entry – clicking on it will trigger the filter. In addition, now it will be easier to immediately see on which platform the given game was tested. In terms of reviews, it is worth mentioning that in “Miscellaneous”, we have put games from PSP, PSX and accessories. Of course, we plan to make more reviews in this category, with the addition of various other interesting stuff. We reviewed the shopping guide for PSV and updated it, and also added a completely new one for the Switch. There will be also a “Made in PL – Switch” list with games created by Poles and published on NS.

As for our social media – Facebook and Twitter – a few days after the premiere of the site we will change their names to myhandhelds.pl. As part of the additional options, we are still considering some simple forum and Instagram – we would be very grateful for your feedback in this topic!

You probably wonder what else will change. Generally, not much. We chose the name thinking about the future, because who knows, maybe Sony or someone else would release new, reasonable handheld? One thing is certain, we want to focus on these consoles, we won’t look into big home consoles or PC. Of course, that means that reviews of Vita games are in no way compromised. We still want to write as many as possible and as long there is something to write about, we will do it!

Usually on such occasion we might have a contest for you, but not this time. You probably already noticed the hand-made substitute banner. If it goes well, it will be there until the end of September/beginning of October. We already talked with a great Polish comic book artist, but we have to wait until his schedule will be less tight. We feel that it will be worth it, so we will combine the competition with the unveiling of a new banner!

Meanwhile, we invite you to read two new reviews: Waking Violet and All-Star Fruit Racing. Of course, we also recommend our older reviews! After all, we have the largest PSV games reviews database in the world (in the West for sure), and in the case of Switch we already passed 100 opinions 🙂

We hope that you will quickly get used to the new name and website look and you will continue to visit us!

Oh, when it comes to myhandhelds.pl itself, the domain will be active for some time but it will redirect you here! We also do not plan to change the name of the discount coupon on Play-Asia, you can still use MYPSVITA to get a $3 discount. E-mail mypsvitapl@gmail.com will also be active, however, for new competitions and in contact form we will use new one: kontakt@myhandhelds.pl

Best regards,

myhandhelds.pl team, formerly myhandhelds.pl

Możesz również polubić…

4 komentarze

 1. alf pisze:

  Nareszcie portal znowu stoi! Przez ten ponad tydzień nieobecności myślałem że już nie powrócicie. Na szczęście znowu jesteśmy razem <3 😉

  • Quithe pisze:

   Też nam ulżyło! I z dobrych wieści, mamy już 16 recek odatowanych, więc będzie co czytać właściwie codziennie w najbliższym czasie 🙂

 2. Duckingman pisze:

  Ruch w pełni zrozumiały i czułem od dawna, że w końcu nastąpi, ale nie będę ukrywał, że szkoda. Jest to kolejny niestety dowód, że Vita kończy swój żywot. Jednakowoż skoro zmiany nad którymi od dawna zapewne siedzieliście mamy już w dużej mierze za sobą to może w końcu zaczniecie wrzucać recenzje na metacritic bo jak oglądam niektóre nagrania na Youtube jak to na Vitę nie ma gier bo nie ma ich recenzji na metacritic to mnie się nóż w kieszeni otwiera.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *